Защита на дипломна работа по Информатика в НБУ

От наблюденията ми като зрител на защити на дипломни работи забелязах интересен и леко тревожен феномен – наличието на случаи когато даден студент е направил и подготвил нещо стойностно, за което наистина е вложил време и усилия, но въпреки това не успява да се представи добре просто, защото не се е подготвил добре за самата защита, за самото представяне. По-долу изложените параграфи са насочени конкретно към студенти от програма Информатика на НБУ, но има и съвети, които са малко или много универсални и могат да се приложат и към други специалности.

Сега, не ме разбирайте погрешно, няма да говоря за презентационите умения на студентите(които в общия случай са под всякаква критика) те са съвсем друга бира и тема на друг разговор. Това на което искам да наблегна е липсата на елементарна подготовка от гледна точка на план на изложението, подготвени отговори на рутинни въпроси, липса на структурирана и сбита реч от страна на студента и т.н. Тоест малки неща, които в крайна сметка се натрупват и може да провалят защитата и на най-добрата дипломна работа.

Но нека започнем оттам какво представлява самото изложение по време на защитата. Една защита на дипломна работа по Информатика в НБУ продължава не повече от половин час(ако е нещо наистина интересно, иначе – двадесет минути в общия случай) като през това време студентът има на разположение десет минути за да си покаже презентацията и да си каже приказката(а когато сте “на сцена” десет минути минават като едно щракване с пръсти), после бива прекъснат и се започва с въпросите от страна на комисията.

Тоест един студент разполага с десет минути за да направи следното:

1. Да разкаже/покаже какво е направил.

2. Да обоснове мотивацията си за избор на конкретната задача.

3. Да разкаже и покаже как е реализирал конкретната задача – използвани технологии, приложени алгоритми, шаблони и т.н.

4. Да изтъкне качествата на реализираната дипломна работа, които счита за ценни и важни.

5. Да се демонстрира работещ продукт – live demo(в краен случай screen capture).

Това е цялата философия на една дипломна защита – без магически трикове, челни стойки, гълтане на саби и т.н. основният враг на студента в тази “битка” е (не, не е комисията) времето – само десет минути! Точно поради тази причина е изключително важно за студента да се подготви за тези десет минути – все пак това са десет минути под светлината на прожекторите и само с тях разполага – един опит. Тоест през тези десет минути не е нито мястото, нито времето за:

1. Ненужни коментари, обяснения, подробности, отплесвания и т.н.

2. “Хъкане”, “Мъкане”, заекване, симфонии в тоналност “Ъъъъ” или “Мммм” и т.н.

3. Четене от показваната на екрана презентация(все пак вие сте я писали – трябва да знаете какво пише на нея).

4. Губене на време, защото не може да намерите дадена част от презентацията или нещо от записките си.(хванете и се организирайте поне малко)

5. Проблеми, защото live demo-то не иска да тръгне.(представяте работещ продукт все пак…нали?)

Може да използвам малко по-остър тон, но достатъчно съм се нагледал на хора, които не си подготвят нещата предварително и смятат, че като излязат пред комисията и като отворят уста и думите ще потекат като мед и масло.(в общия случай нищо няма да потече! Най-много да почне да църцори…)

Истината е, че предварителната подготовка за защитата няма да отнеме толкова много време, но за сметка на това може много сериозно да повлияе на крайната оценка от защитата. Затова, това което искам да направя е да ви дам няколко съвета за това как да оптимизирате представянето си пред комисията по време на защитата. За целта ще разгледаме пак петте неща от които нямаме нужда по време на защитата:

1. Ненужни коментари, обяснения, подробности, отплесвания и т.н.

Комисията се състой от преподаватели, които са наясно с материята в която се представяте. Не трябва да се отплесвате в обяснения и коментари относно фундаментални знания и понятия, които са добре известни на широката публика в съответната сфера. Например, комисията не се интересува какво е JVM или Apache,(те това си го знаят) а се интересуват от това какво вие сте направили с помощта на тези технологии.(кажете им го де!) Също така е безпредметно да се впускате в подробности относно добре известни алгоритми и шаблони(има смисъл от това само ако сте използвали нещо по-екзотично). Тоест, трябва да се отдели време и да се състави едно сбито, кратко, ясно и добре структурирано представяне на дипломната работа, което засяга основните и компоненти и дава достатъчно информация за самата разработка, подробности относно самата реализация, интересни решения, интересни приложения на познати технологии и т.н. С едно изречение – покажете какво вие сте направили.

2. “Хъкане”, “Мъкане”, заекване, симфонии в тоналност “Ъъъъ” или “Мммм” и т.н.

Нали се разбрахме, че ще направим едно хубаво и сбито представяне на дипломната работа? Сега няма да е зле да се хванете и да го научите добре(ама много добре), защото евентуални спирания, запъвания и т.н. ще говорят не просто за лоша подготовка, но и за несигурност и дори некомпетентност по отношение на материята и като цяло ще направят лошо впечатление на комисията. Затова – повече упражнения над представянето, следване на структурата и поредността на изложението и гладко говорене с минимум запъвания.

3. Четене от показваната на екрана презентация.

Не е приятно, не е коректно, не е уважително и като цяло е много грозно. Презентацията не е мястото където да си сложите цялото изложение буква по буква! Презентацията е мястото където да посочите основните точки от изложението, важни данни, факти, графики и таблици. Презентацията трябва да е нещото което да допълва вас докато говорите(а не вие да допълвате презентацията). Презентацията трябва да е жокер както за вас, така и за публиката – да допълва нагледно казаното от вас, а също така и да ви помага да не объркате поредността на изложението.

4. Губене на време, защото не може да намерите дадена част от презентацията или нещо от записките си.

Както трябва да научите добре изложението си, така трябва да научите и добре презентацията си и записките си – кое след какво следва, на коя страница какво има, в какъв ред е, кое е по-важно, към коя част от презентацията може да се наложи да се върнете след това и т.н. Не е забранено и не е срамно да носите със себе си записки освен презентацията – никой няма да ви се скара ако си погледнете жокера в даден момент(но е хубаво подобни моменти да са рядкост). Колкото по-добре знаете как са подредени нещата, толкова по-малко време ще губите в търсенето им(а не да гледате презентацията и записките си все едно, че осъществявате близки контакти от третия вид) при положение, че десетте минути текат…

5. Проблеми, защото live demo-то не иска да тръгне.

Направете многократни тестове на това, което ще представяте пред комисията, евентуалните бъгове, които не може да отстраните си ги отбележете на ум и не ги закачате по време на защитата. Това което ще представяте трябва да работи(или поне комисията да остане с впечатлението, че работи). Няма нищо лошо в това да си направите една рутина за това в каква поредност да показвате функционалността на продукта и просто да си я следвате. Най-малкото, че наличието на подобна рутина ще сведе до минимум възможността от възникването на проблеми по време на представянето. В краен случай, ако все пак нещо се оплеска тотално, винаги е добре да разполагате с screen capture на работещия продукт (за да демонстрирате, че все пак нещо работи – било то и на видео). Също така – забравете за вариант да пускате разработката на компютър различен от този на който сте я тествали, проверявали и т.н. – създавате си излишен риск. Ако все пак нещо се обърка и някой от бъговете на програмата изскочи по време на demo-то, то е хубаво да сте си подготвили подходящите реплики за подобна ситуация, за да не се стига до момент, в който програмата crash-ва, а вие се гледате с комисията в гробно и гузно(от ваша страна) мълчание.

Дотук добре – засегнахме частта със студентската презентация, но после идва ред на комисията и нейните въпроси(а това може да се окаже дори по-голям препъни камък и от презентацията)!

Идва моментът в който ръководителят на комисията ви прекъсва и презентацията ви свършва дотам. След това се прочита на глас рецензията на рецензента, както и въпросите отправени от него към студента. Това са и първите въпроси на които ще се наложи да отговорите. Тези въпроси не са толкова страшни, защото ще сте наясно с тях още преди самата защита и ще може да си подготвите отговорите спокойно. Но точно поради същата тази причина(че сте информирани за въпросите) е наложително да отговорите изчерпателно и задоволително на въпросите на рецензента – иначе ще направите много лошо впечатление.

След като отговорите на тези въпроси идва ред на комисията да зададе въпросите си(ако има такива). Сега, тук идва един много тънък момент…вие сте писали и правили дипломната си работа, знаете силните и слабите и страни. Не си мислете и не се залъгвайте, че ще успеете да покажете на комисията само силните страни на разработката ви. Трябва да сте подготвени и за неудобни въпроси, също така трябва да сте готови да давате подробности и разяснения по отношение на разработката си, защото може комисията да не е разбрала нещо правилно или да има въпроси свързани с конкретна функционалност, която по нейно мнение не е добре обяснена и описана. Освен така трябва да сте си подготвили и отговори на серията от любими и “палави” въпроси, които се задават по традиция.

Такива въпроси са например:

1. С какво смятате, че вашата разработка е по-добра от подобните такива на пазара, например разработката Х?

2. С какво мислите, че вашата разработка се отличава от конкурентните такива?

3. Защо решихте да използвате технологията Х а не технологията Y?

4. Защо смятате, че технологията Х е най-доброто решение за конкретния проблем?

5. Коя част от създаването на разработката ви се стори най-трудна?

И други такива въпроси в този дух – схванахте смисъла. Но като цяло – това е! Имате десет минути за да разкажете и покажете какво сте направили, как сте го направили и защо това което сте направили заслужава вниманието на комисията. Ако след това се справите добре и с въпросите, то защитата е минала добре и няма от какво да се тревожите. Защитата не е страшна и комисията няма да ви изяде. Единственото което се иска от вас е да вложите малко труд и старание при подготовката на този финален етап от дипломната ви работа. Също така не бива да забравяте, че ако комисията ви скъса на дадена тема, нямате право да се явявате втори път със същата тема, а ще се наложи да пишете друга – имайте едно на ум за този факт когато обмисляте колко време да отделите за подготовката на самата ви защита. Успех!

Advertisements

Малко помощ за колегите

Понеже забелязах, че има тенденция много хора да попадат в блога ми след като са търсили в google с критерии от типа:

“Заглавна страница нбу”

“Титулна страница нбу”

“Лого нбу”

и така нататък в същия дух.

 

Реших, че няма да навреди никому ако помогна малко на тези хора и предоставя известна информация относно оформлението на самостоятелните работи в Нов Български Университет. А и за оформлението на един академичен труд като цяло – все пак се намираме в академична среда и всеки един доклад, реферат, есе и т.н. си е своеобразна форма академичен труд.

Относно титулната страница:

1. Трябва да я има! Сериозно, все още има хора, които смятат, че титулната страница е мит и няма почва у нас. А защо трябва да я има… хмм, не мисля, че това е толкова сложен въпрос, но ето все пак няколко причини:

– Информация – нали не очаквате, че даден преподавател може да запомни и разграничи самостоятелните работи на 80+ човека, по 3+ различни курса, без да има написано черно на бяло името на студента, заглавието на съответната разработка и курса за който е направена.

– Стил и дисциплина на писане – наличието на заглавна страница е задължителна част от оформлението на даден академичен труд.

– Елементарно уважение към преподавателя.

– Елементарен усет за прилежност, естетика и грижа за оформлението на вашето творение.

 

2. Една титулна страница трябва да съдържа като минимум:

– Пълното наименование на учебното заведение.

– Заглавие на работата.

– Предназначение на работата.

– Имена, факултетен номер  и специалност на изготвилия работата.

– Имена на преподавателя за който е предназначена работата.

-Дата.

 

3. При добро желание може да добавите:

– Лого на учебното заведение.

 

Освен титулна страница, една самостоятелна работа – реферат, доклад и т.н. е хубаво да съдържа в себе си:

– Съдържание – Тук е мястото да отбележа, че всеки съвременен текстови редактор поддържа възможност за бързо и лесно номериране на страниците. Използвайте я! Не боли и не отнема време, и ще направи графата  “Съдържание” много по-четлива, прилежна и информативна.

 

– Използвана литература – Да, трябва да има! И не, не е никак добра идея да пишете wikipedia в графа използвана литература, несериозно е!(защо е несериозно е тема на друга дискусия)

Използвана литература е мястото където да посочите местата откъдето сте чели, не е грях да се ползва помощна литература и тя да се упомене. За сметка на това е грях да не я упоменете и да се афиширате с чужди мисли и твърдения – това е плагиатство.

 

Сега, сигурно много хора се чудат защо им е по дяволите да се занимават да пишат Съдържание и Използвана литература. Отговора е много прост – тренировка и упражняване на умения, защото ако на края на обучението си ще трябва да представите и защитите дипломна работа, тези елементи ще трябва да присъстват задължително, при това да са добре структурирани. Не знам за вас, но аз не изгарям от желание да се сблъсквам с непознати изисквания точно когато става въпрос за дипломна работа. И честно казано бих предпочел да отделя десетина минутки повече, за да си напиша Съдържанието и Използваната литература.

 

И сега, за да не се огранича само с едните приказки и да рискувам да ми се ядосате, че само ви занимавам с глупости… Ето няколко полезни неща:

Лого на НБУ – вариант №1

Лого на НБУ – вариант №2

Вариант на титулна страница №1

Вариант на титулна страница №2

 

Забележка:

Това е моето виждане за оформлението на една титулна страница – не претендирам, че това е правилният начин за оформяне на титулна страница, всеки си има собствен вкус. Както се забелязва аз не поставям дата, но това си е мое виждане.

 

Надявам се да съм бил полезен.

Приятно писане и успех!